Pre našu  partnerskú spoločnosť,  Pflegedienst Jannsen hľadáme stály opatrovateľský personál pre domáce opatrovanie chorých v Nemecku!

Domáca opatera chorých zahrňa potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť  (napr. respirácia, Tracheostomia-napájanie a odsávanie, kateterizovať, PEG-zásobovanie,atď.), základnú starostlivosť  (napr. osobná hygiena tela, mobilizácia, pomoc pri prijímaní stravy) a poskytovanie služieb v domácnosti (napr. varenie, upratovanie bytu, nakupovanie atď.). Pritom sa pacienti opatrujú vo vlastnom domácom prostredí. 

Pacienti máju nasledovné diagnózy:

pripojenie k dýchaciemu prístroju, bdelá kóma, úraz hlavy a mozgu, mŕtvica, priečne ochrnutie, Tetraplégia, Paraplégia, skleróza multiplex (MS), Amyotrofická laterálna skleróza (ALS), nádorové ochorenia a ďalšie ochorenia.

 

 

 
 
 
 
© 2020 - Nurse Care s.r.o | Impressum